Företagsfilosofi


Qetar har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande och tillför aktivt management och ekonomistöd i portföljbolagen.

Utöver management och ekonomistöd tillför Qetar ett gediget genomarbetat kontaktnätverk, samarbetspartners, erfarenhet av tillväxt, kapital och kompetens.

En gemensam syn på att hårt arbete lönar sig och en entreprenörsanda genomsyrar alla portföljbolag i koncernen.

Om Qetar


Qetar AB:s affärsidé är att: Skapa mervärde i egenägda företag genom att tillföra kompetens, erfarenhet, kapital samt entreprenörsanda.

Det innebär att vi ständigt är på jakt efter nya utmaningar i form av att starta eller förvärva nya bolag, samt utveckla våra portföljbolag till deras fulla potential.Koncernens gemensamma nämnare är fastigheter, d.v.s. våra portföljbolag arbetar mot fastigheter i någon form. Vi äger även egna fastigheter och fastighetsutvecklingsprojekt.

Vi brinner för utveckling, förnyelse samt samhällsnytta. Det gör vi genom att skapa kreativa förutsättningar för alla som arbetar i vår koncern samt ge energi och vägledning till entreprenörskap.

Qetar skapar genom sin lösningsorienterade metodik nya arbetstillfällen, välmående företag och människor samt samhällsnyttiga funktioner.

Historia


Qetar AB bildades 2013 av Joakim Nordlund och Calle Nyström. Med egen erfarenhet av snabb tillväxt, såg de en möjlighet att verka utifrån ett högre perspektiv. Svårigheterna de själva upplevt att utveckla ett bolag hade gett insikter som de förstod skulle kunna ”återanvändas” i nya företag.
Ett första steg för att frigöra Joakim var att anställa en extern VD i det då största företaget N&N. Valet föll på Johan Strid som arbetat tillsammans med ägarna tidigare.
Anställningen gav därmed det utrymme som krävs för att kunna vara riktigt strategisk och se trender samt ha tid att analysera dessa.
Koncernen har därefter utvecklats och kompletterats med nya spännande företag. Både som nya ”startups” men även företagsköp har skett.
Med den lösningsorienterade inställningen Qetar drivs med, har en del möjligheter inom Fastighetsutveckling getts. Qetar har därför investerat i ett antal sådana projekt och därmed blivit en viktig del av samhällsutvecklingen inom närområdet.
Qetar är idag ett välkänt varumärke i regionen, och människor brukar i allmänhet vara förvånade över att hela koncernen startat med helt ”tomma händer”. Qetar är ett bevis på att hårt arbete lönar sig i längden.

Följ oss på Linkedin


Våra Bolag


Erbjuda kompetenskrävande installationer samt service inom el & styr till företagskunder i Mälardalen. Både som totalentreprenör och underentreprenör

Vi vill vara ert förstahandsval när Ni väljer automationsföretag.”

Äger och förvaltar fastigheter.

Arbetar med att utveckla egna IT-system inom fastighetsautomation.

Kontakta Oss